מידע, חברה ומה שביניהם – פרופ' קרין נהון

מכתב לראש הממשלה בנושא היישום שלא כדין של החוק הביומטרי

ניתן להוריד את המכתב כקובץ pdf.

14 במרץ, 2011

לכבוד
חה"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה
משרד רוה"מ
ירושלים

אדוני ראש הממשלה,

הנידון: יישום שלא כדין של חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי

בחודש נובמבר 2009, בעקבות ויכוח ציבורי נוקב סביב "חוק המאגר הביומטרי", הסמכת את מזכיר הממשלה, עו"ד צבי האוזר, לבוא במו"מ עם הגורמים הרלוונטיים ולהגיע לפשרה בכל הקשור לחוק. בעקבות זאת גיבש צוות האוזר הסדר, שלפיו החוק יוחל בהדרגה, וכי תערך תקופת מבחן (פיילוט) של שנתיים. קיומו של הפיילוט הוא יסוד מרכזי בחוק, שכן הוא בא לבחון את אופן יישום הוראות החוק ו"את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו" (ראה סעיף 41 לחוק).

בימים האחרונים לאחר דיונים פנימיים סוערים, שהתקיימו הרחק מעין הציבור, הודיע משרד הפנים כי בכוונתו להתחיל בביצוע הפיילוט "הביומטרי". אנו מבקשים להתריע בפניך כי הגורמים הרלבנטיים שמובילים את המהלך פועלים בניגוד לפשרה שיזמת על מנת לקדם אינטרסים המנוגדים לתכליתו של חוק המאגר הביומטרי תוך פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות יסוד ובמשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.

מיד לאחר שגובשה הפשרה חל בה כרסום חמור. הוכנסו בה שינויים שנועדו לאלץ את תושבי ישראל להשתתף בפיילוט הביומטרי, למרות שההסכם דיבר על השתתפות על בסיס וולנטרי. למרות זאת, חברי כנסת שהתנגדו לחוק הצביעו בעדה, על יסוד ההנחה שבתקופת המבחן ניתן יהיה לעמוד על יתרונותיו וסכנותיו של המאגר הביומטרי.

ואכן, פיילוט ראוי הוא תנאי להבטחת העקרונות שעמדו ביסוד ההסדר שגיבש צוות האוזר. בלעדיו לא ניתן יהיה לדעת האם וכיצד ראוי להקים מאגר ביומטרי, ולבחון את האיזון הראוי בין יתרונותיו הנטענים אל מול סכנותיו, העלויות העצומות שכרוכות בו, ומעל הכל – את הפגיעה הבלתי הפיכה בפרטיות האזרחים. אנגליה והולנד, למשל, שהיו בשנים האחרונות נושאות הדגל בקידום יוזמות דומות, הודיעו לאחרונה על ביטול תכניות המאגר הביומטרי, בין היתר בשל כישלון תכניות הפיילוט בנושא בארצן.

דומה שחשש מפני כישלון דומה בישראל, הביא את הגורמים הממונים על ביצוע הפיילוט לתכננו בקווים גסים ורשלניים ובאופן שלא ניתן יהיה להפיק מיישומו לקחים ומסקנות. התכנית שמשרד הפנים מתכוון להפעיל אינה מגדירה את יעדי הפיילוט, חסרה תנאים לתקפות הפנימית והחיצונית של תוצאותיו, ואין בה שיטות מדידה ומדדים להצלחה ולכישלון. הפיילוט המתוכנן אינו מהווה מבחן של ממש, אינו מסוגל למלא את יעדיו, ועצם הפעלתו בצורה הנוכחית תהווה הפרה של הוראות החוק. לעמדה זו שותפים גם גורמים מקצועיים במשרד המשפטים.

פגם חמור נוסף נוגע למתווה הטכנולוגי של המאגר. במקור, המאגר הביומטרי תוכנן והוצג לציבור ולכנסת כאמצעי להבטחת תעודות זהות ומרשם האוכלוסין. הלכה למעשה, המאגר הביומטרי "נחטף" על ידי המשטרה, והוא עתיד להיבנות בדרך מסוכנת ופוגענית במיוחד, כדי לשרת מטרות זרות לתכלית החקיקה.

דוגמא טובה לכך ניתן לראות בהתייחסות להצעתו של פרופ' עדי שמיר, שאפשרה אגירת הנתונים הביומטריים באופן שיבטיח הגנה טובה יותר על פרטיות האזרחים, מבלי לגרוע כהוא זה מהמטרה שלשמה מוקם המאגר (קיומו של מערך הנפקה אמין ומהימן של מסמכי זיהוי, ומניעת האפשרות שמתחזים יצליחו להוציא לעצמם תעודות זהות ודרכונים מזוייפים). הצעה זו מאפשרת להשיג את מטרת החוק הביומטרי תוך צמצום הפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות והפיכתה למידתית יותר, כפי שמתחייב מהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  פקידים בכירים במשרדי הפנים, המשפטים והאוצר קיבלו בהתלהבות את הצעתו של פרופ' שמיר, והיא אף זכתה לתמיכת הרשות הלאומית לאבטחת מידע בשב"כ. אלא שבסופו של דבר נדחתה ההצעה בעיקר בשל התנגדותם העיקשת של המשטרה והמשרד לביטחון פנים, שחששו שיישומה יקשה על יכולה של המשטרה לעשות שימוש תדיר ושוטף במאגר הביומטרי. במילים אחרות: הפיילוט והמאגר הביומטרי ייבנו בשיטה שסכנותיה ופגיעותיה בזכויות הפרט חמורות יותר, אך ורק כדי שניתן יהיה להעמידם לרשות המשטרה הלכה למעשה.

הפגמים שתיארנו לעיל נובעים בין היתר מכך שתהליך יישום החוק והפיילוט נעשה בחדרי חדרים, הרחק מעינו הפקוחה של הציבור ונבחריו, על מנת להעמידם בפני עובדה מוגמרת, להסתיר מהם את המחלוקת הקשה שנטשה בתוך המנהל הציבורי ולמנוע ביקורת ציבורית עניינית. השקיפות הכרחית ומתחייבת בסוגיה רגישה זו. התקנות הנוגעות למאגר ולפיילוט חייבות להתפרסם ולעמוד להתייעצות ציבורית עוד לפני חתימתן. חובה זו עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה ועם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שלפיהן חקיקת משנה שיש לה השלכות על זכויות אדם, ראוי שתעשה על סמך התייעצות עם הציבור. בענייננו, אף ניתנו הבטחות מפורשות ברוח זו מצד שר הפנים ופקידים בכירים הנוגעים בדבר. בפועל, לא רק שלא שיתפו את הציבור בתהליך, אלא שההחלטות התקבלו בדיונים חשאיים על מנת לרוקן מתוכן את הדיון הפרלמנטרי שעתיד להתקיים בנושא. נסגרו עסקאות חשאיות בין פקידי הרשות לבין חה"כ שטרית, שכבר הכריע בעניין למרות שהוא עתיד לעמוד בראש ועדה פרלמנטרית מיוחדת שאמורה לדון, לפקח ולאשר את התקנות.

לסיכום, א. מדובר בפיילוט שהוא למראית עין בלבד בניגוד להוראות החוק ולהסדר שגיבש צוות האוזר. ב. המאגר שנועד לצרכי רשות האוכלוסין הרחיב את ייעודו על מנת שהמשטרה תוכל לעשות בו שימוש יומיומי ואינטנסיבי, וזאת במחיר של סיכונים ממשיים לפגיעה חמורה באינטרסים ביטחוניים, ובזכות לפרטיות של אזרחי ישראל, כפי שהרוב המכריע של המומחים מתריע. ג. העדר שקיפות ודיון ציבורי בתהליך והפיכת הדיון הציבורי בממשלה ובכנסת למראית עין ולחסר כל ערך ממשי. לאור זאת, אנו מבקשים לכנס בדחיפות את ועדת השרים לנושא הביומטרי או לחילופין את הצוות שגיבש את הפשרה בראשות עו"ד צבי האוזר על מנת: לבחון את התלונות ולבנות הליך פיקוח וביקורת אמיתיים ומסודרים, לפעול לכך שעיצוב הפיילוט יבוא לדיון ציבורי ויהיה שקוף במטרה לבנות פיילוט אמיתי ולא למראית עין, ושהמאגר כולו יבנה בצורה אשר מצמצמת ככל שניתן את הפגיעה הבלתי-מידתית בזכויות יסוד.

בכבוד רב,

פרופ' קרין נהון, בית הספר למידע, אוניברסיטת וושינגטון

עו"ד אבנר פינצ'וק, האגדה לזכויות האזרח בישראל

 

העתקים:
חה"כ אלי ישי, שר הפנים
פרופ' יעקב נאמן, שר המשפטים
חה"כ דר' יובל שטייניץ, שר האוצר
חה"כ מיכאל איתן, השר הממונה על שיפור השרות לציבור
חה"כ מאיר שטרית, יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת
עו"ד צבי האוזר, מזכיר הממשלה
מר מלכיאל בלס, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)

תגיות: , , ,

הירשמ/י

אם נהניתם מהמאמר הזה, אתם מוזמנים להרשם כדי לקבל מאמרים דומים.

יש 18 תגובות

כתובת Trackback | תגובות RSS

 1. אורן הגיב:

  קרין שאלה,
  כשרוצים לקבל ויזה לארה"ב נאלצים לתת מידע ביומטרי. לממשל בארה"ב יש יכולות עלובה לשמור על המידע שלו (ויקיליקס).
  איפה המחאה? מישהו לא נוסע לארה"ב כדי לשמור על הפרטיות שלו?

  • קרין הגיב:

   אורן – ממש בקצרה. אתה צודק שבארה"ב נאלצים לתת מידע ביומטרי – אולם מדובר בשני סוגי קהלים: נוסעים, ומהגרים. אני מבטיחה לך שאם הממשל האמריקאי היה דורש מכלל אזרחי ארה"ב לתת מידע ביומטרי ואף אומר להם שהוא אוגר אותו הייתה נוצרת מחאה גדולה דיה כדי להפיל תכנית שכזו.

 2. פאצי'נו הגיב:

  לאורן-

  כל הסיפור הביומטרי הוא אג'נדה שלא התחילה אתמול שלשום אלא הרבה לפי כן.

  אני מציע לך להירשם לפורום האתר "אמת אחרת" , תקבל תשובות מנומקות על כל שאלה עם סימוכין.
  http://forum.emetaheret.org.il/forum1/

 3. אלי משולם הגיב:

  אכן חייב להיות פיקוח ודיון ציבורי בעניין המאגר הביומטרי החוק חייב להיות מיושם ככתבו וכלשונו בדווקנות ואך ורק לצרכים שהותרו בחוק.

 4. ניב הגיב:

  שלום קרין.

  שמחתי לקרוא קול שפוי ובעל דעה נבונה הקורא לילד בשמו.
  אני מנהל אתר "פרויקט אמת אחרת" – אתר החדשות האלטרנטיבי הגדול בישראל.
  http://www.emetaheret.org.il

  כתבנו רבות על הנושא הביומטרי בישראל.
  האם אוכל לפרסם את מכתבך באתר הפרויקט כך שיגיע לתפוצה רחבה יותר?

  בברכה,

  • קרין הגיב:

   שלום ניב – אין בעיה אתה מוזמן לפרסם את המכתב.
   בברכה
   קרין

  • Roxie הגיב:

   Love your menswear look. But a good call not to go into the beer gut territory – not all men's looks should be chkaieled.Loonnng forward to seeing the back of the waistcoat. The front is very cute.

  • Det var smart din luring:-) Det var skikkelig godt Ã¥ se de varmende bildene…Jeg trodde det var P jeg og laget innlegg..,sÃ¥ da blir det ingen Q pÃ¥ meg…Snakker om rotebøtte..Deilig helg & Klemmm Randi

  • Är poängen att eftersom det var oproblematiskt att knulla Birgitta i sömnen eller utan att be om tillÃ¥telse sÃ¥ kan det liksom inte vara ett övergrepp att ocksÃ¥ göra det mot Gunnel och Beatrice?

 5. יוני א. הגיב:

  ראשית אומר שאם המידע במכתב נכון- המצב חמור ביותר;
  כדאי להביא את העניין לידיעת כמה שיותר אנשים- שלחתי קישור אליו לויינט, NRG, ואלה! וערוץ 10, בתקווה שיפרסמו כתבה.
  אם מישהו אחר מעוניין לעשות כך- בכל אתר כזה יש כפתור "מייל אדום" או משהו בסגנון שדרכו אפשר לשלוח. לוקח 30 שניות על השעון.

  שנית, בהתייחס לתוכן המכתב-
  1. האם לא היה כדאי לציין מהיכן מגיע המידע שבמכתב? אם כל הדיונים בנושא היו סודיים- איך נודע לכם תוכנם? ציון מקורות המידע היה מוסיף הרבה לאמינות הדברים.
  2. הצגת טענות ללא סימוכין (הוכחות) או הבעת דעה מחלישות, לטעמי, את הטיעון. לדוגמא- "דומה שחשש מפני כישלון דומה בישראל, …"- זהו ניחוש ולא עובדה. מי שיבקש להסיט את תשומת הלב מהעיקר במכתב יכול להיטפל לשורה הזאת. כמו"כ "נסגרו עסקאות חשאיות בין פקידי הרשות לבין חה"כ שטרית, שכבר הכריע בעניין…" היא טענה שלא הוכחה. באופן כללי המכתב מתאפיין בהוכחות ונימוקים של הטענות שהוא מעלה- דבר יפה (ונדיר במחוזותינו).

  נקווה שהמכתב יוכל לחולל שינוי כלשהו.
  יישר כח

 6. קרין הגיב:

  יוני
  כל דבר שאותו כתבנו במכתב התבסס על סימוכין.
  יש בידנו את כל המסמכים הרלוונטיים (גם יותר "סגורים" וגם יותר פתוחים – שעליהם אנו מרמזים במכתב) .
  זהו מכתב לרוה"מ, ולא רצינו להיכנס לפרטים.
  תקוותנו היא כי העיתונאים יהיו מספיק רגישים על מנת להבין שיש מסמכים כאלו, ויתחילו לחפש, או פשוט יפנו אלינו כדי לקבל אותם….

 7. איל הגיב:

  שלום קרין

  גם אני מעוניין לפרסם את מכתבך באתר שנקרא 'אזרחים סרבו ביומטרי' שמוקדש לפוסטים ומאמרים שנכתבים בנושא המאבק בחוק הביומטרי.
  גם נתתי שם קישור אל האתר שלך.

  איל

 8. חוק יסוד הגיב:

  מכתב מעניין מאוד,אני מקווה שהצליח לשנות משהו המכתב

 9. מיכל הגיב:

  מתי אמור הדיון בבגץ להתקיים?

  • קרין נהון הגיב:

   הדיון בבית המשפט העליון בעתירה כנגד המאגר הביומטרי נקבעה ל-23 ליולי בהרכב של נאור, מלצר ופוגלמן

הגב/י

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עליון