מידע, חברה ומה שביניהם – פרופ' קרין נהון

פרסומים

נהון קרין, 2016, הפוליטיקה של מהפכת המידע, כתב העת של תכנית פכ״מ, גיליון 2

נהון קרין ושירה ריבנאי, 2016, תעמולת בחירות בראי האינטרנט והרשתות החברתיות, חומר רקע לוועדת ביניש לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה).

Nahon Karine, 2016, "Where there is Social Media there is Politics", Eds., Bruns A., Skogerbo E., Christensen C., Larsson O.A. and Enli G.S., NYC, NY: Routledge

Haleva-Amir Sharon and Nahon Karine, 2016, "Electoral Politics on Social Media: The Israeli Case", Eds., Bruns A., Skogerbo E., Christensen C., Larsson O.A. and Enli G.S., NYC, NY: Routledge

Nahon Karine, Peled Alon and Jennifer Shkabatur, 2015, "Open Government Data Heartbeat: Cities' Commitment to OGD", Journal of eDemocracy and Open Government (JeDEM), Vol. 7(2)

Nahon Karine, Peled Alon and Jennifer Shkabatur, 2015, “The Open Government Data Heart Beat of Cities”, International Conference for E-Democracy and Open Government (CEDEM15), Krems. *[Best paper award winner – 1% Acceptance]

Peled Alon, and Nahon Karine, 2015, "Towards Open Data for Public Accountability: Examining the US and the UK Models", iConference 2015, Newport, California

Nahon Karine and Alon Peled, 2015, "Data Ships: An Empirical Examination of Open (Closed) Government Data", 48th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS-48), Hawaii

Nahon Karine and Jeff Hemsley, 2014, “Homophily in the Guise of Cross-Linking: Political Blogs and Content”, American Behavioral Scientist, Vol. 58(10), pp. 1294-1313.

Nahon Karine and Hemsley Jeff, 2013, “Going Viral”, Polity. UK: Cambridge  *[2014 Best Information Science Book Award] *[2014 Outstanding Academic Titles Award]

Nahon Karine, Jeff Hemsley Robert Mason, Shawn Walker and Josef Eckert, 2013, “Information Flows in Events of Political Unrest”, iConference 2013, Forth Worth, Texas

Nahon Karine and Castells Manuel, 2012, “Power and Network Social Movements”, Internet Research 13 (IR-13), Salford, UK, October

Eckert Josef, Jeff Hemsley Robert Mason, Karine Nahon and Shawn Walker, 2012, “#Occupy the City: Location Based Services & Social Media”, Internet Research 13 (IR-13), Salford, UK, October

Hemsley Jeff, Josef Eckert, Robert Mason, Karine Nahon and Shawn, 2012, “30,000,000 Occupation Tweets: a Hashtag Co-occurrence Network Analysis of Information Flows”, Internet Research 13 (IR-13), Salford, UK, October

Walker Shawn, Jeff Hemsley, Josef Robert Eckert, Robert Mason and Karine Nahon, 2012, “Social Media Confidential: Addressing SoMe Challenges of Big Data Analysis”, Internet, Politics, Policy 2012: Big Data, Big Challenges? Oxford, UK

Morgan Jonathan, Robert Mason, Karine Nahon and Jeff Hemsley, 2012, “VBAA: A Method for Surfacing Values in Distributed Online Collaboration”, Workshop on Values in Human-Centered Computing at CHI 2012, Austin, TX

Nahon Karine, Benbasat Izak and Grange Camille, 2012, "The Missing Link: Intention to Produce Online Content Accessible to People with Disabilities by Non-Professionals", 45th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS-45), Hawaii    *[Best paper award runner-up]

Morgan Jonathan, Robert Mason and Karine Nahon, 2012, "Negotiating Cultural Values in Social Media: A Case Study from Wikipedia", 45th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS2012), Hawaii, January

Chourabi Hafedh, Taewoo Nam, Shawn Walker, J. Ramon Gil-Garcia, Sehl Mellouli, Karine Nahon, Theresa Pardo  and Jochen Scholl, 2012, "Understanding Smart Cities: An Integrative Framework", 45th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS2012), Hawaii, January

Nahon Karine, 2011, “Fuzziness of Inclusion/Exclusion in Networks”, International Journal of Communication, vol.5, pp. 756-772.

Nahon Karine, Jeff Hemsley, Shawn Walker and Muzammil Hussain, 2011, “Fifteen Minutes of Fame: The Place of Blogs in the Life Cycle of Viral Political Information”, Policy & Internet, Vol. 3(1), Article 2.

Nahon Karine, Jeff Hemsley, Shawn Walker and Muzammil Hussain, 2011, “Blogs: Spinning a Web of Virality”, iConference, Seattle, February [forthcoming].

Morgan Jonathan, Mason Robert and Nahon Karine, 2011, "Lifting the Veil: The Expression of Values in Online Communities", iConference, Seattle, February. [Translation to Hebrew]

Barzilai-Nahon Karine and Jeff Hemsley, 2011, Democracy.com: A Tale of Political Blogs and Content, 44nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS-44), Hawaii, January  *[Best paper award winner].

Patin Beth, Jeff Hemsley and Karine Nahon, 2011, “Information Movements in Networked Spaces: A Model of Networked Private and Public Spaces”, Internet Research 12, October

Scholl Jochen and Barzilai-Nahon Karine, 2010, “Siblings of a Different Kind: E-Government and E-Commerce”, IFIP e-Government Conference, August *[Best paper award winner for the most interdisciplinary and/or innovative research contribution].

Barzilai-Nahon Karine and Robert Mason, 2010, "How Executives Perceive the Net Generation", Information, Communication & Society, Vol 13(3) (Special Issue for AOIR), pp. 396-418.

Barzilai-Nahon Karine, Jeff Hemsley, Shawn Walker and Muzammil Hussain, 2010, “Fifteen Minutes of Fame: The Place of Blogs in the Life Cycle of Viral Political Information”, Internet, Politics, Policy 2010: An Impact Assessment, Oxford, September.

Barzilai-Nahon Karine, Morgan Jonathan and Mason Robert, 2010, “Guarding the Walls in Wikipedia? A Network Gatekeeping Theory Perspective”, Internet Research 11, October [extended abstract]

Morgan Jonathan, Mason Robert, Barzilai-Nahon Karine, 2010, “It’s Not for Us, It’s for them: A Case Study of Wikipedia Values in Practice”, Internet Research 11, October [extended abstract]

Barzilai-Nahon Karine, 2009, "Gatekeeping Revisited: A Critical Review", Annual Review of Information Science and Technology, Vol. 43, pp. 433-478.

Barzilai-Nahon Karine, Gomez Ricardo and Ambikar Rucha, 2009, “Conceptualizing Contextual Measurements for Digital Divide/s: Using an Integrative Narrative”, in: Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society, (Eds.), Ferro E., Dwivedi Y.K., Ramon G, Williams M.D., Idea Group Inc.

Scholl Jochen, Barzilai-Nahon Karine, Ahn Jin-Hyuk, Popova Olga and Re Barbara, "E-Commerce and E-Government: How do they Compare? What can they Learn from Each other?", 42nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Hawaii, January 2009 *[Best paper award Nominee].

Barzilai-Nahon Karine, 2008, “Toward a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for Exploring Information Control“, Journal of the American Information Science and Technology, Vol. 59(9), pp. 1-20.

ברזילי-נהון קרין, לקראת תאוריית שמירת סף ברשתות: מסגרת לניתוח שליטה במידע, 2008, תורגם ע"י איגוד האינטרנט.

Barzilai-Nahon Karine, Benbasat Izak and Lou Nancy, 2008,"Factors Influencing Users' Intentions to Make the Web Accessible to People with Disabilities", Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2008), Hawaii, January.

Mason Robert, Barzilai-Nahon Karine and Lou Nancy, 2008, "The Organizational Impact of Digital Natives: How Organizations are Responding to the Next Generation of Knowledge Workers, 17th International Conference on Management of Technology, Dubai, April.

Segev Elad, Ahituv Niv and Barzilai-Nahon Karine, 2007, Mapping Diversities and Tracing Trends of Cultural Homogeneity/Heterogeneity in Cyberspace, Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), article 7.

Barzilai-Nahon Karine, 2006, “Gatekeepers, Virtual Communities and their Gated: Multidimensional Tensions in Cyberspace”, International Journal of Communications, Law and Policy, Issue 11, Autumn.

Barzilai-Nahon Karine and Barzilai Gad, 2006, "Freedom of Speech and Imaginary Freedom in Cyberspace: On the Resurrection of Censorship”, in: Law. Society and Culture, Vol. 3, Ramot Press, pp. 485-512 [This is a translation to English, originally appeared in Hebrew].

ברזילי-נהון קרין וגד ברזילי, 2006, חופש הביטוי המעשי והמדומיין באינטרנט: על בטלותה והולדתה המחודשת של הצנזורה, הופיע בשקט מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל, עורך: מיכאל בירנהק, הוצאת רמות, עמ’ 485-512, ניתן להוריד את המאמר גם מאתר איגוד האינטרנט וגם מאתר ספרייה של מט”ח

Barzilai-Nahon Karine, 2006, “Gatekeeping in Virtual Communities: On Politics of Power in Cyberspace”, Proceedings of the 39th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS2006), IEEE publication, Hawaii, January .

Barzilai-Nahon Karine and Barzilai Gad, 2005, “Cultured Technology: Internet and Religious fundamentalism“, The Information Society, Vol. 21(1), pp. 25-40. [Translation to Herbrew].

ברזילי-נהון קרין וגד ברזילי, 2006, טכנולוגיה מתורבתת: אינטרנט ופונדמנטליזם דתי, תורגם ע”י איגוד האינטרנט הישראלי.

Barzilai-Nahon Karine and Neumann Seev, “Gatekeeping in Networks: A Meta-Theoretical Framework for Exploring Information Control”, Journal of Association of Information Systems Sponsored Theory Development Workshop in ICIS, Las Vegas, December 2005.

Barzilai-Nahon Karine and Neumann Seev, “Bounded in Cyberspace: An Empirical Model of Self-Regulation in Virtual Communities”, Proceedings of the 38th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS2005), IEEE publication, Hawaii, January 2005.

Barzilai-Nahon Karine, “Controlling Information: Empirical Study of Virtual Communities”, Organizations and Society in Information Systems (OASIS) Workshop (IFIP Working Group 8.2 Research Workshop) in ICIS, Las Vegas, December 2005 [extended abstract].

Barzilai-Nahon Karine, “Gatekeeping of Information: A New Approach”, the conference of Internet Research 6: Internet Generations, Chicago IL, October 2005 [extended abstract].

Barzilai-Nahon Karine, “Who Wants to be Captured as a Discipline? Being a Discipline without Disciplining”, i-Conference 2005, Pennsylvania, September 2005 [extended abstract]. [reprint]

Barzilai-Nahon Karine, Rafaeli Sheizaf and Ahituv Niv, “Measuring Gaps in Cyberspace: Constructing a Comprehensive Digital Divide Index”, Workshop on Measuring the Information Society, the conference of Internet Research 5, Brighton, UK, September 2004 [this paper was chosen to be one of the three papers to be sent for publication in The Information Society journal].

Barzilai-Nahon Karine, 2005, "Network Gatekeeping Theory", in: Theories of Information Behavior: A Researcher's Guide, (Eds.) Fisher K.E, Erdelez S. and McKechnie, E.F., Medford, NJ: Information Today, pp. 247-2546.

The First Annual Doctoral Consortium in Israel About Computer-Mediated Communication, “The Internet, and Social Aspects Thereof”, University of Haifa, September 2002 [in Hebrew].

Barzilai-Nahon Karine, Internet: Privacy and Regulators, Interdisciplinary Workshop, “Fighting Terror On-Line”, The Law and Technology Center, University of Haifa, December 2002 [in Hebrew].

עליון