מידע, חברה ומה שביניהם – פרופ' קרין נהון

מסמכים ציבוריים

ברזילי-נהון קרין, 2007, סקירה והשוואה לגבי הסדרה של סינון תכנים לקטינים בארצות שונות, דו"ח עבור איגוד האינטרנט הישראלי

ברזילי-נהון קרין, 2007, נייר עמדה בנושא הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים, הוגש לועדת הכלכלה בכנסת עבור דיון בנושא הצעת החוק פ/17/892

עליון